polskienglish
  • PROMOCJA ŚWIĄTECZNA<br>przy zakupie płyt betonowych ściennych za kwotę powyżej 1000,00 zł donica gratis<br>powyżej 2000,00 zł dwie donice gratis<br>powyżej 3000,00 zł trzy donice gratis<br>wzór a lub
  • PROMOCJA ŚWIĄTECZNA<br>przy zakupie płyt betonowych ściennych za kwotę powyżej 1000,00 zł donica gratis<br>powyżej 2000,00 zł dwie donice gratis<br>powyżej 3000,00 zł trzy donice gratis<br>wzór a lub
  • beton architektoniczny<br>płyty flexi
  • beton architektoniczny<br>płyty
  • beton architektoniczny<br>łazienka
  • beton architektoniczny<br>ogrodzenie
  • beton architektoniczny<br>donice

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.plytybetonowesklep.pl prowadzony jest przez firmę Contractors Borowy Wojciech z siedzibą w Białce, Białka 202, 34-220 Maków Podhalańśki  NIP 552-143-96-81, REGON 121126279 wpisaną do  CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 

dane Sklepu do korespondencji:
Contractors Wojciech Borowy
Białka 202
34-220 Maków Podhalański
telefon kontaktowy: 696 880 613 lub 608 790 696 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
mail: biuro@contractors.pl. 

SŁOWNICZEK
Sklep - prowadzony przez firmę Contrctors Borowy Wojciech, sklep internetowy działający pod adresem: http://www.plytybetonowesklep.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1.       Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
2.       Klientem Sklepu może być osobą fizyczną posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
3.       Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową http://www.plytybetonowesklep.pl  7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4.       Do dokonania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby złożyć zamówienie należy uruchomić stronę internetową: http://www.plytybetonowesklep.pl wypełnić formularz, w tym podać adres email i zaakceptować regulamin.
5.       Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
6.       W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: 
a.       wyboru zamawianych towarów,
b.       wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i danych, na jakie ma być wystawiona faktura (mogą to być różne dane),
c.       wyboru sposobu płatności.
7. Za złożone zamówienie uważa się zamówienie potwierdzone przez Sklep drogą elektroniczną i opłacone przez Klienta.
8.       W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
9.       W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości: 
a.       częściową realizację - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b.       anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
10.    Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
11.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
1.       Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu gdy towar nie został jeszcze wyprodukowany, dostoswany do indywidualnych wymagań Klienta lub przygotowany do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem e-maila na adres Sklepu.
2.       Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane poprzez e-mail.

CENY TOWARÓW
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 
a.          podawane są w złotych polskich,
b.          zawierają podatek VAT,
c.          nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. 
5. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w zakładce TRANSPORT

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Płyty i donice z betonu architektonicznego produkowane są pod zamówienie. Czas realizacji zamówienia zależy głównie od ilości realizowanych zleceń. Standardowo czas realizacji wynosi do ok. 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. O ewentualnym przedłużeniu terminu zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub wiadomością e-mail.
2. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

FORMA PŁATNOŚCI / ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a.        płatność przy odbiorze dla niektórych, określonych towarów (towary nisko gabarytowe).
b.        przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu. 
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 
REKLAMCJE
1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień przysługujących mu z tytułu niezgodności towaru z umową. 
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres firmy:
Contractors Borowy Wojciech
Białka 202, 34-220 Maków Podhalański
Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu z opisem reklamacji. 
3. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji. 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który może wydrukować i wypełnić. Jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić formularz i przesłać formularz drogą e-mail. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Klientowi zostanie niezwłocznie przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Klient może także przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. 
2. Jeśli Klient odstępuje od umowy, Sklep ma obowiązek zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, tj. cenę towaru oraz koszty wysyłki do klienta. (Zgodnie z obowiązującą interpretacją Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki do Klienta. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący)).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
4. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:
Contractors Borowy Wojciech
Białka 202, 34-220 Maków Podhalański
Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych. 

ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTÓW
1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje w ciągu 14 dni.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. 
3. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta Sklep dokonuje zwrotu na konto wskazane przez Klienta lub nadpłata może być wykorzystana na zakupy w Sklepie. 

DANE OSOBOWE
1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. 
4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Contrctors Borowy Wojciech.
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców. 
3. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.). 
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 maj 2015 roku.
CONTRACTORS Borowy Wojciech
Bialka 202, 34-220 Maków Podhalanski
NIP: 552-143-96-81, REGON 121126279


SKLEP ONLINE